17 juni 2023 - 20-60-100 km toertocht

Uw privacy

De Omloop van de Krimpenerward is er voor en door fietsers. Onze missie is het bevorderen van een gezonde en actieve samenleving. We hechten daarnaast ook veel waarde aan uw privacy. Daarom bieden we u in dit privacy beleid op een heldere en transparante manier inzicht in hoe de organisatie de persoonsgegevens verwerkt van deelnemers, vrijwilligers en andere gebruikers van onze website.

Het met grote zorgvuldigheid behandelen en beveiligen van persoonsgegevens van deelnemers, vrijwilligers en andere gebruikers van onze website zien we dan ook als een vanzelfsprekendheid. De organisatie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: ‘AVG’).

Welke persoonsgegevens worden verzameld en wanneer?

In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt de organisatie van de Omloop van de Krimpenerwaard bepaalde persoonsgegevens van u. De organisatie vraagt u om bepaalde persoonsgegevens in de volgende gevallen:

INSCHRIJVEN EVENEMENT/WEDSTRIJD

Welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarom?
Wanneer u deelneemt aan het evenement  verzamelt en verwerken wij uw contactgegevens (zoals naam, e-mail en telefoonnummer),  Deze persoonsgegevens worden verwerkt zodat wij u bijvoorbeeld informatie kunnen toezenden over het evenement en de reserveringsbevestiging.